adscivil logo
Loading...

Hiệu chỉnh khung bản đồ

31/08/2022 16:49
1022

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu: ADS_Survey\Xuất bản bàn đồ\Hiệu chỉnh tờ bản đồ
  • Toolbar:
  • Command: GEF
 • Sau khi gọi lệnh, chọn khung bản đồ trên bản vẽ và thực hiện theo trình tự trên hộp thoại:

  • Đặt các thông số
  • Chọn để cập nhật các thay đổi.
 • Chú ý:
  • Sau khi hiệu chỉnh xong cho 1 tờ bản đồ, có thể chọn  sau đó chọn các tờ bản đồ khác để cập nhật theo các thông số đã khai báo
Từ Khóa Nổi Bật
Hiệu chỉnh khung bản đồ
Chia Sẻ