adscivil logo
Loading...

Hiệu chỉnh hiển thị ký hiệu taluy

05/09/2022 11:31
2011

TỔNG QUAN

 • Hiệu chỉnh taluy là việc hiệu chỉnh các thông số hiển thị taluy. Các thông số gồm có:
  • Khoảng cách nhóm: Khoảng cách giữa 2 nhóm taluy liên tiếp
  • Độ dài khoảng chia: Khoảng cách điểm đầu và điểm cuối của các vạch trong cùng 1 nhóm
  • Chiều dài vạch lớn: Độ dài vạch lớn của taluy trong trường hợp không xác định chân.
 • Ngoài các hiệu chỉnh trên, tại 2 đầu của taluy có 2 điểm grip point, người sử dụng có thể kéo, thả 2 grip point này để chọn lại điểm đầu và điểm cuối của taluy.
Taluy xác định cả mép và chân
Taluy chỉ xác định mép

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Menu: ADS_Survey \ Xuất bản bản đồ \ Hiệu chỉnh Taluy
 • Toolbar:
 • Command: ETL
 • Chọn vào taluy cần hiệu chỉnh, xuất hiện hộp thoại hiệu chỉnh taluy. Các thông số của taluy đã chọn được nạp lên hộp thoại

  • Nhập lại các thông số hiển thị taluy.
  • Chọn để cập nhật các thay đổi.
  • Chọn để chọn taluy khác để hiệu chỉnh.
  • Chọn để sao chép các thông số taluy cho các taluy khác trên bản vẽ

 

Từ Khóa Nổi Bật
Hiệu chỉnh hiển thị ký hiệu taluy
Chia Sẻ