adscivil logo
Loading...

HIỆU CHỈNH ĐIỂM ĐO

30/08/2022 9:05
1185

TỔNG QUAN:

 • Điểm đo hiển thị trên bản vẽ gồm các thành tố:
  • Phần giá trị nguyên của cao độ
  • Phần giá trị lẻ của cao độ
  • Tên điểm
  • Mã điểm
  • Ký hiệu tại vị trí điểm đo
 • Mỗi thành phần đều có các thuộc tính hiển thị (Caođộnguyên, cao độ lẻ, …) đều có thể tùy chỉnh hiển thị một cách linh hoạt qua các thông số:
  • Cao chữ hiển thị
  • Khoảng cách đến vị trí điểm
  • Trạng thái bật tắt

 • ADS Civil cho phép thiết lập 3 tùy chọn hiển thị điểm đo:

TRÌNH THỰC HIỆN:

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức:
  • Menu : ADS_Survey \ Điểm đo \ Cài đăt hiển thị điểm đo
  • Toolbar :
  • Command: CDD
 • Sau khi gọi lệnh, đặt các thuộc tính hiển thị cho điểm đo.
  • Chọn để cập nhật cho toàn bộ các điểm có trong bản vẽ
  • Chọn để chọn cập nhật cho tập hợp điểm chọn trên bản vẽ.
Từ Khóa Nổi Bật
HIỆU CHỈNH ĐIỂM ĐO
Chia Sẻ