adscivil logo
Loading...

Hiển thị lại các điểm đo đã ẩn

30/08/2022 10:09
1101

TỔNG QUAN:

Lệnh này là lệnh để hiện trở lại các điểm đo mà người dùng đã ẩn.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu: ADS_Survey \ Điểm đo \ Hiện điểm đo ẩn
  • Toolbar:
  • Command: HDD
 • Sau khi gọi lệnh, thực hiện 1 trong 2 lựa chọn:
  • Nhập 1 ký tự bất kỳ, ấn Enter, để hiện lại toàn bộ các điểm trên bản vẽ đã bị ẩn.
  • Nhập P, ấn Enter , sau đó chọn đường Polyline khép kín trên bản vẽ để hiện lại các điểm đã bị ẩn nằm trong Polyline.
Từ Khóa Nổi Bật
Hiển thị lại các điểm đo đã ẩn
Chia Sẻ