adscivil logo
Loading...

Hiển thị điểm theo mã

30/08/2022 10:14
1185

TỔNG QUAN:

 • Mã của điểm đo là thông tin tham chiếu giữa bàn đồ số với thực địa (VD: Cây, nhà, mép Taluy, …) và là cơ sở để có thể nối các đường địa vật, địa hình trên bản đồ.
 • Để thuận tiện cho việc nối điểm, trong ADS Civil cho phép bật tắt các nhóm điểm (các điểm có cùng mã điểm).

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu: ADS_Survey \ Điểm đo \ Che điểm theo mã
  • Toolbar:
  • Command: BTD
 • Sau khi gọi lệnh, xuất hiện hộp thoại. Thực hiện theo trình tự:

  • Đánh dấu/bỏ đánh dấu ở các mục nhóm mã điểm
  • Chọn để thiết lập.

 

Từ Khóa Nổi Bật
Hiển thị điểm theo mã
Chia Sẻ