adscivil logo
Loading...

Hàng rào (Fence)

17/08/2022 13:45
1513

Giới thiệu về Fence

Fence là các đối tượng mặt 3D thẳng đứng được xây dựng từ đối tượng đường 2D (extrude) lên. Fence có cao độ thay đổi bám theo một bề mặt (bề mặt Target Fcode). Roadline thường dùng để thể hiện các đối tượng như: Hàng rào cây nhà dân, Hộ lan tôn lượn sóng, …

Đối tượng Fence có các thuộc tính:

* Name: Tên

* Feature code: Lọc các đối tượng đường Polyline 2D trên bản vẽ AutoCad theo Layer để Extrude

* Target Feature code: Lọc các đối tượng 3D để xây dựng bề mặt tự động và gán cao độ cho Fence

* Material: Vật liệu hiển thị đối tượng hàng rào.

* Height: Chiều cao hàng rào

* Group: Phân nhóm để bật/tắt khi quan sát mô hình.

Quản lý Fence

Các thao tác làm việc: tạo mới, hiệu chỉnh, xóa, … đối với Fence được thực hiện thông qua hộp thoại quản lý Fence. Cách thức gọi lệnh quản lý Fence thực hiện như sau:

Tạo mới và hiệu chỉnh Fence như sau:

Từ Khóa Nổi Bật
Hàng rào (Fence)
Chia Sẻ