adscivil logo
Loading...

Giới thiệu chung thiết kế tổ chức giao thông

07/09/2022 9:04
1256
 • Giới thiệu
 • ADS Road Marking 2017 là phần mềm được xây dựng và phát triển bởi công ty TNHH Phần mềm BAEZENI với mục đích hỗ trợ các kỹ sư thiết kế danh mục Tổ chức giao thông của công tác thiết kế đường.
 • ADS Road Marking 2017 cập nhật theo tiêu chuẩn QCVN 41:2016/BGTVT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ) – là bộ tiêu chuẩn chính thức và mới nhất hiện hành áp dụng trong mọi hồ sơ thiết kế các công trình giao thông trên lãnh thổ Việt Nam.
 • 1.2 Các phiên bản và hệ điều hành tương thích
 • Road Marking 2017 có 3 phiên bản:
 •  ADS Road Marking 2023 for AutoCad 2020
 •  ADS Road Marking 2023 for AutoCad 2021
 •  ADS Road Marking 2023 for AutoCad 2022
 • ADS Road Marking 2023 for AutoCad 2023
 • 3 phiên bản này chỉ khác nhau về môi trường nền. Ngoài ra các tính năng khác là giống nhau. Road Marking 2017 tương thích với các hệ điều hành:
 •  Microsoft Windows XP
 •  Microsoft Windows 7 (32 bits & 64 bits)
 •  Microsoft Windows 8 (32 bits & 64 bits)
 •  Microsoft Windows 8.1 (32 bits & 64 bits)
 •  Microsoft Windows 10 (32 bits & 64 bits)
 • Các tính năng cơ bản

ADS Road Marking gồm các tính năng chính như sau:

 • Thiết kế biển báo giao thông
 • Thiết kế vạch sơn
 • Thiết kế các công trình phụ trợ dọc tuyến (cọc H, cọc Km, cọc tiêu, tôn lượn sóng, …)
 • Thiết kế nâng cấp cải tạo: Báo cáo tổng hợp hiện trạng vạch sơn, tình trạng hư hỏng mặt đường) Thống kê khối lượng nâng cấp sửa chữa.
 •  Giao diện cơ bản

Từ Khóa Nổi Bật
Giới thiệu chung thiết kế tổ chức giao thông ADSCivil Road marking - Thiết kế tổ chức giao thông
Chia Sẻ