adscivil logo
Loading...

Gia cố mái taluy và chân khay taluy đắp

30/08/2022 15:49
2168

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil Road / Thiết kế trắc ngang / Ốp mái taluy

Toolbar:

Command: OMTL

Sau khi gọi lệnh hiện bảng:                                                                                                            

  • Chọn mục để khai báo mã khuôn taluy trái và phải. Sau đó tích chọn . Tương tự cho cả bên trái và phải.
  • Tiếp theo sang phần để khai báo kích thước cho phần chân khay. 

  • Sau khi khai báo xong quay trở lại phần chọn hoặc để ốp mái taluy và chân khay lên toàn bộ hoặc từng trắc ngang. 
Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ