adscivil logo
Loading...

Gán loại đường ống

15/08/2022 9:38
1089

TỔNG QUAN

 • Ở bước thiết kế sơ bộ, sau khi được tạo ra, các đoạn ống sẽ được gán kiểu ống mặc định. Sau đó người thiết kế bằng kinh nghiệm sẽ gán sơ bộ kiểu ống mà không tính toán chi tiết.
 • Ở một trường hợp khác, các đoạn đường ống cùng đường kính sau khi tính toán tối ưu thủy lựcsẽ lấy cùng 1 kiểu ống. Lệnh gán kiểuđường ống có tác dụng đổi kiểu ống dẫn cho các đoạn đường ống đã có trên bản vẽ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh băng 1 trong các phương thức
  • Menu : ADS_Sewer \ Mạng lưới thoát nước \ Khai báo hố ga ốngdẫn
  • Toolbar :
  • Command: HGOD 
 • Sau khi hiện hộp thoại, thực hiện theo các bước:
  • Chọn mục
  • Kích phải chuột tại loại kiểu ống dẫn se dùng để gán
  • Chọn menu
  • Chọn các hố ga muốn đổi kiểu ống trên bản vẽ

Từ Khóa Nổi Bật
Gán loại đường ống gán đường ống
Chia Sẻ