adscivil logo
Loading...

Gán cao độ nút lưới

12/08/2022 14:15
1467

TỔNG QUAN

 • Cao độ nút là cơ sở quan trọng để tính toán khối lượng theo phương pháp lưới ô vuông cổ điển và cũng là cơ sở để có thể thẩm định kiểm tra kết quả tính toán khối lượng san nền trên bản vẽ in.
 • Lệnh gán cao độ sẽ nội suy và điền các cao độ tự nhiên và thiết kế tại các nút của lưới san nền.
 • Có 2 loại đối tượng cao độ nút:
  • Đối tượng cao độ nút lưới: điền ở vị trí nút nằm hoàn toàn trong lưới
  • Đối tượng cao độ nút biên: điền ở các vị trí lưới cắt biên và các đỉnh của biên

Nút lưới và nút lưới biên

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu : ADS_Level\Gán cao độ
  • Toolbar :
  • Command : GCD

 

Từ Khóa Nổi Bật
Gán cao độ nút lưới
Chia Sẻ