adscivil logo
Loading...

Gán cao độ điểm theo địa hình

30/08/2022 15:01
1371

TỔNG QUAN:

  • Lệnh này có tác dụng gán lại cao độ điểm đo theo cao độ của MHĐH.
  • Tinh năng này áp dụng cho trường hợp hiệu chỉnh MHTK và cần gán lại các điểm cao độ thiết kế đã điền trong bản vẽ quy hoạch.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
    • Menu: ADS_Survey \ Điểm đo \ Gán cao độ điểm theo địa hình
    • Toolbar: N/A
    • Command: GCDDH
  • Sau khi gọi lệnh, chọn các điểm đo trên bản vẽ, cao độ các điểm sẽ được gán theo cao độ của địa hình
Từ Khóa Nổi Bật
Gán cao độ điểm theo địa hình
Chia Sẻ