adscivil logo
Loading...

Event 2 Livestream : Bàn luận về xử lý mái taluy sử dụng phần mềm ADS Road

14/12/2021 9:58
1110

Thời gian : 15h30 -16:30 ngày 20 – tháng 9 -2017

Trực tiếp trên kênh Facebook : ADS Civil : https://www.facebook.com/AdsCivil/

Nội dung:
1. Gia cố mái Taluy.
2. Thiết kế chân khay taluy.
3. Thiết kế tường chắn trọng lực X86-06.
4. Tổng hợp khối lượng đào đắp chi tiết gia cố taluy

Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ