adscivil logo
Loading...

Đường (Roadline)

17/08/2022 13:29
1000

Giới thiệu về Roadline

Giống như đối tượng Road marking, Roadline cũng là các đối tượng 3D được xây dựng từ đối tượng 2D và dán lên một bề mặt (bề mặt Target Fcode). Roadline thường dùng để thể hiện các đối tượng như: vạch sơn kẻ đường tạo từ đối tượng Polyline hoặc thể hiện các mặt đường cũ, tuyến đường sắt,…

Đối tượng Roadline có các thuộc tính:

* Name: Tên

*Feature code: Lọc các đối tượng vạch sơn trên bản vẽ AutoCad theo Layer để lấy các vùng gán vật liệu

* Target Feature code: Lọc các đối tượng 3D để xây dựng bề mặt tự động và dán vạch sơn lên đó

* Material: Vật liệu phủ lên mặt đối tượng đường.

 Elevation Up: Khoảng nâng so với bề mặt Fcode dán. Thông thường để hiển thị tốt, các đối tượng thường được nâng lên trên 0.005 đến 0.01 so với bề mặt dán.

* Group: Phân nhóm để bật/tắt khi quan sát mô hình.

Quản lý Roadline

Các thao tác làm việc: tạo mới, hiệu chỉnh, xóa, … đối với Roadline được thực hiện thông qua hộp thoại quản lý

Roadline. Cách thức gọi lệnh quản lý Roadline thực hiện như sau:

Tạo mới và hiệu chỉnh Roadline như sau:

Từ Khóa Nổi Bật
Đường (Roadline)
Chia Sẻ