adscivil logo
Loading...

Định nghĩa tuyến trên bình đồ

22/08/2022 16:29
1384

TỔNG QUAN

 • Tuyến được xác định có tim theo 1 polyline trên mặt bằng. Trừ 2 đầu mút đầu và cuối, mỗi định của Polyline sẽ là một đỉnh chuyển hướng của tuyến. Ðiểm đầu của Polyline sẽ là điểm gốc tuyến.
 • Khi tạo tuyến sẽ thêm 1 tuyến trong danh sách tuyến. Tuyến này chỉ có các đỉnh chuyển hướng, chưa có yếu tố cong và cũng chưa có cọc.
 • Tuyến đuợc định nghĩa trên bình đồ có ưu điểm là tận dụng số liệu từ bình đồ số, không mất thời gian thu thập số liệu trắc dọc trắc ngang ngoài hiện trường nhưng nhược điểm là số liệu không có độ chính xác cao, do vậy thường chỉ được dùng trong bước thiết kế cơ sở (độ chính xác số liệu trắc dọc trắc ngang không đòi hỏi quá chính xác).

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

    Menu: ADSCivil_Survey \ Tuyến \ Tạo tuyến

    Toolbar:

    Command: T 

    Trên dòng nhắc lệnh Command line xuất hiện :”Chọn đường Polyline” Chọn vào đường tim tuyến đã xác định bằng Polyline

    Panel chính của chương trình hiển thị hộp thoại khai báo tuyến.

 • Nhập tên tuyến:
  • Tên tuyến được nhập hợp lệ là các ký tự từ a-z và 0-9, không phân biệt viết hoa hay thường. Tên tuyến có các ký tự đặc biệt là không hợp lệ.
  • Tên tuyến không được nhập trùng với các tuyến đã có trên bản vẽ.
 • Nhập thông tin mô tả: là các ghi chú của tuyến (VD : Tuyến dẫn cầu vượt đường Bạch Ðằng, …) Phần ghi chú này có thể bỏ qua không cần nhập.
 • Chọn tiêu chuẩn thiết kế và cấp đường: Việc chọn tiêu chuẩn thiết kế sẽ giúp người thiết kế thuận lợi hơn trong việc tra các giá trị tiêu chuẩn trong bước bố trí đường cong. Có 2 tiêu chuẩn mặc định (người sử dụng có thể tự bổ sung thêm các tiêu chuẩn khác)
  • Tiêu chuẩn4054-98 với 4 cấp đường từ cấp I đến cấp
  • Tiêu chuẩn4054-2005 với 6 cấp đường từ cấp I đến cấp 
 • Nhập lý trình gốc:
  • Lý trình gốc là lý trình của điểm gốc tuyến. Thông thường gốc tuyến có lý trình bằng 0, tuy nhiên có một số trường hợp, gốc tuyến lại có lý trình tiếp theo của tuyến trước đó. Khi đó, cần phải nhập lại lý trình gốc cho tuyến.
  • Lý trình gốc của tuyến tính theo đơn vị là mét (m).
 • Sau khi khai báo đầy đủ các thông tin cho tuyến, ấn để đồng ý.
 • Ðể hủy lệnh chọn .

    Chú ý: Polyline được chn làm tim tuyến phải  Polyline chí  các đoạn thẳng.

Từ Khóa Nổi Bật
Định nghĩa tuyến trên bình đồ
Chia Sẻ