adscivil logo
Đang tải trang, vui lòng chờ trong giây lát...

Định nghĩa tuyến phụ

30/08/2022 10:23
548

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Định nghĩa tuyến phụ:

Sau khi đã có đường mặt bằng tuyến phụ chọn:

Menu: ADSCivil Road /  Đường nhiều tim / Định nghĩa tuyến phụ

Toolbar:

Command: DNTP

  • Sau đó chọn vào đường Polyline tuyến phụ, trên thanh dữ liệu bình đồ xuất hiện kí hiệu là đã định nghĩa tuyến phụ thành công

 

 

 

Từ Khóa Nổi Bật
Định nghĩa tuyến phụ
Chia Sẻ