adscivil logo
Loading...

Định nghĩa ranh giới địa chất trên trắc dọc

29/08/2022 13:37
1194

TỔNG QUAN

  • Việc nhập địa chất trắc dọc tiến hành nhập cho từng điểm tại vị trí thay đổi chiều dày lớp địa chất trên trắc dọc thường tốn nhiều thời gian và có nhiều trường hợp không tận dụng được các dữ liệu sẵn có.
  • Trong trường hợp đã có các đường ranh giới địa chất là các đường polyline thì hoàn toàn có thể chuyển đổi các đường này thành các đường ranh giới địa chất của tuyến.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu : ADSCivil_Survey \ Khảo sát tuyến \ Ðịa chất \ Ðịnh nghĩa địa chất trắc dọc

Toolbar :

Command : DNDCTD 

  • Chọn các đường ranh giới địa chất (Chú ý chỉ chọn các đường ranh giới của cùng 1 lớp địa chất). Ấn Enter xuất hiện hộp thoại

                                   

  • Chọn đúng đáy lớp địa chất trong danh sách sau đó chọn OK để kết thúc quá trình định nghĩa.
Từ Khóa Nổi Bật
Định nghĩa ranh giới địa chất trên trắc dọc
Chia Sẻ