adscivil logo
Loading...

Định nghĩa hộ lan, cọc tiêu trên bình đồ tuyến

07/09/2022 9:31
1237

 

  • Định nghĩa hộ lan, cọc tiêu trên bình đồ tuyến

Gọi lệnh bằng 1 trong các cách:

  •  Command Line: RCT
  •  Menu: Chọn ADS_RoadMarking\Định nghĩa hộ lan-ATGT
  1. Cọc tiêu

Bước 1 : nhập tên đối tượng ,chọn file đến đường dẫn block và chọn khoảng cách 

Bước 2 :sau khi ấn 'Chọn PL' trỏ chuột sẽ hiện lên select oject thì chọn vào đường PL định hướng trên bản vẽ

 2.Tôn lượn sóng

Bước 1 : nhập tên đối tượng

Bước 2 : sau khi ấn 'Chọn PL' trỏ chuột sẽ hiện lên select oject thì chọn vào đường PL định hướng trên bản vẽ

Từ Khóa Nổi Bật
Định nghĩa hộ lan cọc tiêu trên bình đồ tuyến
Chia Sẻ