adscivil logo
Loading...

Định nghĩa đường đỏ thiết kế từ PoIyIine

12/08/2022 13:36
1373

TỔNG QUAN

  • Khi thẩm định thiết kế hoặc khi thiết kế hoàn công, đường đỏ thiết kế là các đối tượng đã có sẵn. Khi đó cần phải tận dụng các đường thiết kế để giảm bớt thao tác đồng thời giảm bớt sai số.
  • Việc định nghĩa các đường thiết kế chỉ nên làm với các đoạn thẳng, với các đoạn cong đứng phải cắm cong lại vì với tỷ lệ đứng và tỷ lệ ngang của trắc dọc khác nhau nên bản thân các đường cong đã có sai số. Nếu dùng các đường cong sẵn có để định nghĩa sẽ thêm 1 lần sai số.
  • Sau khi định nghĩa sẽ tạo ra các đường thiết kế giống hoàn toàn với các đường thiết kế đã thiết kế bằng lệnh kẻ đường đỏ thiết kế.
  • Việc định nghĩa đường thiết kế cũng có thể thực hiện được với nhiều phương án khác nhau thông qua việc chọn phương án thiết kế.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

     Menu : ADSCivil_Road \ Thiết kế trắc dọc \ Ðịnh nghĩa đường thiết kế trắc dọc

     Toolbar :

     Command : DNDD 

  • Trên dòng nhắc lệnh xuất hiện dòng nhắc: “Chọn tuyến”, Chọn tuyến cần định nghĩa đường đỏ cho trắc dọc.
  • Trên dòng nhắc lệnh xuất hiện dòng nhắc: “Chọn đối tuợng”, Chọn các đường đỏ có sẵn được vẽ bằng đối tượng Acadline hoặc AcadPolyline 
Từ Khóa Nổi Bật
Định nghĩa đường đỏ thiết kế từ PoIyIine
Chia Sẻ