adscivil logo
Loading...

Định nghĩa đường đắp bọc trắc ngang

12/08/2022 14:31
1330

TỔNG QUAN

  • Ðối với các đoạn tuyến có khối lượng đắp lớn, để giảm giá trị dự toán, đảm bảo tính kinh tế, phần đắp thường được phân tách thành 2 phần, phần ngoài thường đắp bằng đất (giá thành cao hơn), còn phần lõi có khối lượng lớn được đắp bằng cát (có giá thành rẻ hơn).
  • Phân tách vật liệu đắp bọc là việc chia khối lượng đắp nền thành 2 phần riêng biệt để bóc tách khối lượng chi tiết cho phần đắp.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

      Menu: ADSCivil_Road \ Thiết kế trắc ngang \ Phân tách khối lượng đắp bọc 

      Toolbar:

      Command: DB 

      Panel chính của chương trình hiện hộp thoại thiết kế nâng cao

   

  • Chọn mục
  • Chọn điểm giới hạn đắp bọc trong mục
  • Nhập chiều sâu giới hạn đắp bọc.
  • Nhập độ dốc taluy cho đường đắp bọc.
  • Chọn để áp cho toàn bộ các trắc ngang trong khoảng
  • Chọn để áp cho từng trắc ngang đuợc chọn trên bản vẽ.
  • Chọn sau đó chỉ điểm trên trắc ngang để đắp bọc cho trắc ngang theo giới hạn bất kỳ.
Từ Khóa Nổi Bật
Định nghĩa đường đắp bọc trắc ngang
Chia Sẻ