adscivil logo
Loading...

Điều hướng

30/08/2022 11:14
1136
  • Điều hướng và quan sát tự do (free view)

Để thuận tiện cho việc quan sát mô hình trong chế độ freeview (di chuyển tự do), trong VPV Viewer việc thay đổi các góc nhìn chủ yếu thực hiện bằng chuột (mouse) với các thao tác cơ bản sau:

  • Thay đổi vị trí Camera, cố định điểm Target, góc nhìn thay đổi

Cách thức thực hiện bằng cách nhấn và giữ chuột trái rồi di chuyển vị trí chuột để thay đổi (dịch) vị trí camera và giữ cố định điểm hướng nhìn. Khi di chuyển điểm camera, góc nhìn vào mô hình sẽ thay đổi. Điều khiển này làm mô hình bị xoay đi do hướng nhìn luôn được đặt thẳng đứng (theo màn hình hiển thị)

  • Thay đổi vị trí Camera và điểm Target, cố định hướng nhìn

Cách thức thực hiện bằng cách nhấn và giữ chuột giữa rồi di chuyển vị trí chuột để thay đổi (dịch) vị trí camera và cố điểm hướng nhìn. Khi di chuyển điểm camera, góc nhìn vào mô hình sẽ cố định. Điều khiển này làm mô hình bị dịch đi do hướng nhìn luôn được đặt giữa màn hình (theo màn hình hiển thị)

  • Phóng to, thu nhỏ hiển thị

Cách thức thực hiện bằng cách cuộn con lăn chuột giữa rồi để thay đổi khoảng cách camera đến điểm hướng nhìn (Chính là việc phóng to, thu nhỏ khung hình). Khi thu phóng, góc nhìn vào mô hình sẽ cố định. Vị trí tâm thu phóng chính là vị trí con trỏ chuột.

  • Quan sát theo quỹ đạo (Movement path)

  • Bên cạch cách thức quan sát tự do mô hình, ADS VPV Viewer còn cung cấp 1 cách thức khác quan sát mô hình là quan sát theo một quỹ đạo vạch trước.
  • Quỹ đạo vạch trước là quỹ đạo đã lưu khi xây dựng mô hình (Xem thêm mục 3.4)
  • Cách thức thực hiện quan sát theo quỹ đạo như sau:

Từ Khóa Nổi Bật
ĐIỀU HƯỚNG
Chia Sẻ