adscivil logo
Loading...

Điền tọa độ hố ga

15/08/2022 9:52
1332

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Gọi lệnh băng 1 trong các phương thức
    • Menu : ADS_Sewer \ Hiển thị kết quả \ Điền cao độ cửa ga
    • Toolbar :
    • Command: DCDCG 
  • Sau gọi lệnh, chọn các đối tượng hố ga trên bản vẽ

Từ Khóa Nổi Bật
điền tọa độ hố ga tọa độ hố ga
Chia Sẻ