adscivil logo
Loading...

Điền ghi chú hố ga

15/08/2022 9:47
1393

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐIỀN MẪU GHI CHÚ 1:

 • Gọi lệnh băng 1 trong các phương thức
  • Menu : ADS_Sewer \ Hiển thị kết quả \ Điền ghi chú hố ga (mẫu 1)
  • Toolbar :
  • Command: DGCGT 
 • Sau gọi lệnh, chọn các đối tượng hố ga trên bản vẽ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐIỀN MẪU GHI CHÚ 2:

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu : ADS_Sewer \ Hiển thị kết quả \ Điền ghi chú hố ga (mẫu 2)
  • Toolbar :
  • Command: DGCGT2
 • Sau gọi lệnh, chọn các đối tượng hố ga trên bản vẽ

Từ Khóa Nổi Bật
điền ghi chú hố ga điền hố ga ghi chú hố ga
Chia Sẻ