adscivil logo
Loading...

Điền cao độ cửa ga

15/08/2022 9:50
1106

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐIỀN

  • Gọi lệnh băng 1 trong các phương thức
    • Menu : ADS_Sewer \ Hiển thị kết quả \ Điền tọa độ hố ga
    • Toolbar :
    • Command: DTDG 
  • Sau gọi lệnh, chọn các đối tượng hố ga trên bản vẽ.

Từ Khóa Nổi Bật
điền cao độ cửa ga cao độ của ga
Chia Sẻ