adscivil logo
Loading...

Dịch vị trí hố ga

13/08/2022 11:18
964

TỔNG QUAN

  • Khi vị trí hố ga bị xung đột với các hệ thống hạ tầng khác, cần dịch vị trí hố ga trên mặt bằng để tránh xung đột. Để thực hiện việc đó, thay vì việc xóa hố ga, sau đó chèn hố ga ở vị trí mới có thể thực hiện việc dịch chuyển vị trí hố ga trên mặt bằng

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Thực hiện như thực hiện lệnh Move của AutoCad.

                                                                                                 Trươc khi dich vi tri hố ga

                                                                                                   Sau khi dich vi tri hố ga

Chú ý:

Sau khi chèn ga, đoan đường ống ơ đoan chia tự động đươc chia lai thành 2 đoan ống. Ga phát sinh sẽ lấy kiểu đinh dang là mã ga gốc khi sao chep

Từ Khóa Nổi Bật
dịch hố ga dịch vị trí hố ga
Chia Sẻ