adscivil logo
Loading...

Dịch thiết kế trắc ngang

12/08/2022 14:40
1647

TỔNG QUAN 

  • Dịch tim thiết kế trắc ngang là việc thay đổi cao độ thiết kế hoặc vị trí tim thiết kế theo phương của cọc cho cục bộ một số trắc ngang nào đó.
  • Việc dịch tim thiết kế thường dùng khi trắc ngang thiết kế vi phạm chỉ giới thiết kế hoặc gặp địa hình khó khăn
  • Khi dịch tim thiết kế trắc ngang theo phương đứng (nâng cao độ đường đỏ) thì trên trắc dọc sẽ được đánh dấu vị trí khoảng dịch
  • Khi dịch tim thiết kế trắc ngang theo phương ngang (dịch tim thiết kế trên bình đồ tuyến theo phương của cọc) thì trên bình đồ tuyến sẽ được đánh dấu vị trí khoảng dịch
  • Khoảng dịch thường chỉ được phép dịch 1 khoảng nhỏ để không làm thay đổi đột ngột quỹ đạo của các phương tiện lưu thông trên đường.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

     Menu: ADSCivil_Road \ Thiết kế trắc ngang \ Dịch thiết kế trắc ngang

     Toolbar:

     Command: DTN

     Panel chính của chương trình hiện hộp thoại thiết kế nâng cao: 

  • Chọn mục “Dịch tim thiết kế”
  • Nhập khoảng dịch DeltaX nếu muốn dịch tim thiết kế theo phương ngang
  • Nhập khoảng dịch DeltaY nếu muốn nâng cao độ tim thiết kế
  • Chọn để dịch tim thiết kế cho toàn bộ các trắc ngang trong khoảng
  • Chọn để dịch tim thiết kế cho từng trắc ngang được chọn trên bản vẽ.
Từ Khóa Nổi Bật
Dịch thiết kế trắc ngang
Chia Sẻ