adscivil logo
Loading...

Dịch nút lưới san nền

11/08/2022 16:33
1211

TỔNG QUAN

  • Đây là thay đổi vị trí cục bộ vị trí các nút lưới
  • Dùng trong trường hợp vị trí lưới ở các địa hình đặc biệt

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Kích trái chuột chọn vào lưới san nền trên bản vẽ để xuất hiện các Grip Point
  • Kích trái chuột chọn vào nút lưới cần dịch, giữ chuột trái, di chuyển chuột đến vị trí mới rồi nhả chuột trái

Dịch chuyển nút lưới san nền bằng cách kéo đỉnh

Từ Khóa Nổi Bật
Dịch nút lưới san nền
Chia Sẻ