adscivil logo
Loading...

Dịch lưới san nền

11/08/2022 15:55
1245

TỔNG QUAN

  • Thực hiện lệnh này sẽ giúp chúng ta thay đổi vị trí, góc quay,...... của lưới san nền
  • Sẽ dùng trực tiếp các lệnh của Autocad như Move, Rotate, Stretch....
  • Làm sao cho biên lô san nền phải nằm trong khu vực của lưới san nền

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Dùng lệnh Move để di chuyển lưới

Hình : Di chuyển lưới san nền bằng lệnh Move của AutoCad

  • Dùng lệnh Rotate để quay lưới

Hình : Quay lưới san nền bằng lệnh Rotate của AutoCad 

  • Dùng lệnh Stretch để dịch nút lưới

Hình : Dịch nút lưới bằng lệnh Stretch của AutoCad

Từ Khóa Nổi Bật
Định vị lưới san nền Dịch lướI san nền
Chia Sẻ