adscivil logo
Loading...

Dịch đỉnh tuyến

22/08/2022 16:37
1254

TỔNG QUAN

  • Tim tuyến là một đối tượng gồm các đoạn thắng và các đoạn cong được định vị bởi các định tuyến.
  • Khi định tuyến thay đổi vị trí, các đoạn thắng và các đoạn cong của tuyến sẽ được cập nhật theo.
  • Khi định vị đỉnh tuyến, các đoạn cong đã thiết kế sẽ giữ nguyên bán kính và các đoạn nối, do đó sẽ có một số trường hợp chương trình không cho phép định vị đỉnh tuyến (do không bố trí được yếu tố cong).

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

  • Chọn vào tim tuyến trên bản vẽ. Tại các định tuyến sẽ xuất hiện các grip point để định vị tuyến.
  • Dùng phím trái chuột, chọn và di chuyển định vị tuyến đến vị trí mong muốn rồi bỏ phím trái chuột.
  • Gọi lệnh cập nhật cọc trên tuyến để loại bỏ các cọc không nằm trên tuyến và cập nhật trắc dọc trắc ngang.
Từ Khóa Nổi Bật
Dịch đỉnh tuyến
Chia Sẻ