adscivil logo
Loading...

Đặt lại tên cọc

29/08/2022 9:28
2646

TỔNG QUAN

 • Các cọc được chèn thêm thường được tự động phát sinh tên ngẫu nhiên để có thể chèn liên tục dễ dàng. Do đó sau khi chèn cần đặt lại tên cọc. Ngoài ra cong một số trường hợp khác cũng cần phải đổi tên cọc cho một số cọc đặc biệt (Cọc chèn cống, cọc đầu cầu,…). Có 2 phương thức đặt lại tên cọc:
  • Ðổi tên cọc
  • Ðật lại tên cho toàn bộ cọc trong đoạn.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Menu: ADSCivil_Survey \ Khảo sát tuyến \ Cọc trên tuyến \ Cọc trên tuyến
 • Toolbar:
 • Command: PSC

    Trên panel chính của chương trình hiện hộp thoại quản lý cọc trên tuyến:

                                                   

     Đổi tên cọc

 • Chọn vào ô tên của cọc cần đổi trong bảng danh sách cọc.   

                                         

 • Nhập lại tên cọc mới

                                         

    Sau khi đổi tên cọc, trên bình đồ, trắc dọc, trắc ngang được cập nhật tự động.

    Đặt Iại tên cọc trong đoạn

 • Ðánh dấu đoạn cần đổi tên cọc trong bảng danh sách cọc.

                                           

 • Kích phải chuột, chọn menu “Ðặt lại tên cọc”.

                                           

Tên cọc trong đoạn sẽ được đặt lại theo quy tắc:

 • Cọc đầu tuyến sẽ được đặt KM X + Y tùy theo lý trình gốc tuyến mà tên cọc sẽ có giá trị khác nhau. VD KM2+300.25.
 • Các cọc lý trình sẽ được đặt theo số bắt đầu của cọc lý trình.
 • Các cọc đặc biệt sẽ được đặt theo số bắt đầu của cọc đặc biệt.
 • Các cọc có lý trình chắn 100 sẽ được đặt là các cọc H (VD H1, H2, …)
 • Các coc có lý trình chắn 1000 sẽ được đặt là các cọc KM (VD KM1, KM2, …) Sau khi đổi tên cọc, trên bình đồ, trắc dọc, trắc ngang được cập nhật tự động.
Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ