adscivil logo
Loading...

Chọn mạng lưới thoát nước hiện hành

13/08/2022 9:27
940

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Gọi lệnh băng 1 trong các phương thức

  • Menu : ADS_Sewer \ Mạng lưới thoát nước \ Chọn mạng lưới hiện hành
  • Toolbar :
  • Command : CPN 

Sau khi hiện hộp thoại, thực hiện theo trình tự:

  • Chọn mạng lưới hiện hành trong danh sách.
  • Chọn nút để chọn mạng lưới hiện hành.
Từ Khóa Nổi Bật
mạng lưới hiện hành Chọn mạng lưới thoát nước hiện hành
Chia Sẻ