adscivil logo
Đang tải trang, vui lòng chờ trong giây lát...

Chỉnh sửa thông tin danh mục cấu kiện

30/08/2022 15:23
769

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

  • Chọn danh mục cần chỉnh sửa thông tin trong bảng danh sách danh mục
  • Nhập lại các thống tin mới cho danh mục:
    • Tên (Không trùng với các danh mục đã có)
    • Thông tin chi tiết
  • Kích chọn  

Từ Khóa Nổi Bật
Chỉnh sửa thông tin danh mục cấu kiện
Chia Sẻ