adscivil logo
Loading...

Chia vùng đào đắp taluy

12/08/2022 16:05
1704

TỔNG QUAN

 • Khối lượng taluy là phần khối lượng độc lập với phần trong biên lô san nền.Do vậy, có thể tính toán taluy mà không cần tính toán phần trong lưới.
 • Taluy san nền được chia thành 2 loại:
  • Taluy cạnh (là các đoạn taluy trên cạnh bao đào đắp). Các đoạn taluy cạnh được đặt tên với tiền tố "C" (C1, C2, C3, ...)
  • Taluy góc (là phần taluy kẹp giữa 2 đoạn taluy cạnh là vị trí đỉnh của bao đào đắp). Các taluy góc được đặt tên với tiền tố "G" (G2, G4, ...)

 

 • Lệnh này có tác dụng phân chia trên đường bao san nền có đoạn nào là taluy đào, đoạn nào là taluy đắp trước khi thiết kế mặt cắt cho taluy.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu : ADS_Level \ Chia taluy đào đắp
  • Toolbar :
  • Command : CTL

 

 

Từ Khóa Nổi Bật
Tính toán taluy san nền Chia vùng đào đắp taluy
Chia Sẻ