adscivil logo
Loading...

Chèn tường chắn định hình X86-06

07/09/2022 8:02
1381

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

     Menu: ADSCivil_Road \ Thiết kế trắc ngang \ Thiết kế tường chắn đất

     Toolbar :

     Command : WADS 

     Sau khi gọi lệnh panel chính của chương trình xuất hiện hộp thoại:

     

  • Chọn loại tường chắn cần khai báo và khai báo kích thước tường chắn.Sau đó chọn" Áp tự động" để áp toàn bộ hoặc " Chọn TN" để áp từng trắc ngang. 
  • Lưu ý trắc dọc đã đã thiết kế đường đỏ cao độ đình và chân tường chắn trái phải.

 

     

Từ Khóa Nổi Bật
Chèn tường chắn định hình X86-06
Chia Sẻ