adscivil logo
Loading...

Chèn ống địa kỹ thuật (Geotube)

07/09/2022 8:02
1057

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil Road / Thiết kế trắc ngang / Ông địa kĩ thuật

Toolbar:

Command: TDBD

  • Sau khi gọi lệnh panel chính của chương trình xuất hiện hộp thoại:
Từ Khóa Nổi Bật
Chèn ống địa kỹ thuật (Geotube)
Chia Sẻ