adscivil logo
Loading...

Chèn ký hiệu công trình cầu, cống dọc tuyến đường

06/09/2022 17:17
1889

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

Menu: ADSCivil Road / Mặt bằng tuyến đường / Công trình trên tuyến

Toolbar:

Command: CTTT

         Sau khi gọi lệnh panel chính của chương trình xuất hiện hộp thoại:

       

  • Chọn tuyến hiện hành, lý trình ở phần   sau đó chọn  để hàng vào khai báo.Khai báo các nội dung cần điền đặc biệt phần kích chọn và chọn đường dẫn đế block kí hiệu : 

  • Cuối cùng chọn để cập nhật lên .

         

Từ Khóa Nổi Bật
Chèn ký hiệu công trình cầu cống dọc tuyến đường
Chia Sẻ