adscivil logo
Loading...

Chèn hố ga trên tuyến

13/08/2022 10:28
1056

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh băng 1 trong các phương thức
  • Menu : ADS_Sewer \ Tuyến thoát nước \ Phát sinh hố ga
  • Command: PSHG 
  • Toolbar :
 • Sau khi gọi lệnh, xuất hiện hộp thoại phát sinh ga.
  1. Kiểm tra tên mạng lưới sẽ chen hố ga.
  2. Chọn tuyến sẽ chen hố ga trong danh sách
  3. Chọn nút sau đó chỉ điểm trên tuyến tại vị trí muốn chèn ga

Chú ý:

Sau khi chèn mỗi hố ga, đoan đường ống ơ đoan chia tự động đươc chia lai thành 2 đoan ống.

 

 

Từ Khóa Nổi Bật
chèn hố ga hố ga
Chia Sẻ