adscivil logo
Loading...

Chèn hàng lưới san nền

05/09/2022 10:58
1152

TỔNG QUAN

 • Thực hiện lệnh này sẽ thêm mới 1 hàng vào lưới san nền đã tạo trước đó.
 • Chỉ điểm vào bất kì 1 vị trí trong lưới thì sẽ được tạo thêm 1 hàng tại vị trí đó

 Lưới san nền trước khi chèn hàng                                            Lưới san nền sau khi chèn hàng

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu : ADS_Level\Hiệu chỉnh lưới\Chèn hàng
  • Toolbar :
  • Command : LCH
 • Sau khi gọi lệnh, chỉ điểm tại vị trí muốn chèn thêm hàng

Chú ý:

 • Hàng chèn thêm sẽ được chèn ngay sau vị trí kích chọn điểm chèn. Các hàng sau đó sẽ bị đẩy tịnh tiến.
 • Kích thước hàng chèn thêm bằng với kích thước hàng mặc định khi tạo lưới.
Từ Khóa Nổi Bật
Chèn hàng lưới san nền
Chia Sẻ