adscivil logo
Loading...

Chèn đỉnh tuyến

22/08/2022 16:41
1272

TỔNG QUAN 

  • Chèn đỉnh tuyến là một trong các lệnh hiệu chỉnh quan trọng của hiệu chỉnh tuyến. Lệnh này có tác dụng chèn thêm 1 đỉnh tuyến vào một đoạn thắng của tuyến, chia đoạn tuyến này thành 2 đoạn tuyến. Sau đó có thể định vị đỉnh tuyến mới chèn thêm như các đỉnh khác của tuyến.
  • Lệnh này ngược với lệnh loại đỉnh tuyến .

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

    Menu: ADSCivil_Survey \ Khảo sát tuyến \ Hiệu chỉnh tuyến \ Chèn đỉnh tuyến.

    Toolbar  :

    Command : CDT 

  • Trên dòng nhắc lệnh hiện thông báo :”Chỉ điểm trên tuyến” Chỉ vào điểm trên tim tuyến cần chèn đỉnh trên bản vẽ.
  • Gọi lệnh cập nhật cọc trên tuyến để loại bỏ các cọc không nằm trên tuyến và cập nhật trắc dọc trắc ngang.

     Chú ý:  thể s dụng chế độ truy bắt điểm khi chèn đỉnh tuyến.

Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ