adscivil logo
Loading...

Chèn điểm tọa độ

30/08/2022 16:40
978

TỔNG QUAN

  • Điểm tọa độ là đối tượng dùng để đánh dấu tọa độ của các điểm quan trọng trên bản đồ như điểm lưới khống chế, mốc GPS, …

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
    • Menu: ADS_Survey\Xuất bản bàn đồ\Chèn điểm tọa độ
    • Toolbar:
    • Command: GCP
  • Sau khi gọi lệnh lần lượt chỉ điểm chèn tọa độ và điểm xác định góc nghiêng trên bản vẽ.
Từ Khóa Nổi Bật
điểm tọa độ
Chia Sẻ