adscivil logo
Loading...

Chèn địa vật theo mã ghi chú

12/09/2022 10:20
1054
  • Lệnh chèn địa vật theo mã điểm sẽ tự động chèn các block địa vật vào vị trí các điểm đo theo các mã điểm

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức:

  • Menu: ADS_Survey \ Điểm đo \ Chèn địa vật theo mã điểm
  • Toolbar:
  • Command: DVBD

Sau khi gọi lệnh, thực hiện theo trình tự:

    • Chọn nút để quét các mã địa vật có trong bản vẽ.
    • Chọn đường dẫn đến block và thiết lập tỷ lệ.
    • Chọn nút để vẽ các mã địa vật xuống bản vẽ.
Từ Khóa Nổi Bật
Chèn địa vật theo mã địa vật mã điểm
Chia Sẻ