adscivil logo
Loading...

Chèn địa vật theo mã điểm

30/08/2022 10:28
1165

TỔNG QUAN:

Lệnh chèn địa vật theo mã điểm sẽ tự động chèn các block địa vật vào vị trí các điểm đo theo các mã điểm

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu: ADS_Survey \ Điểm đo \ Xoay điểm mia theo Polyline
  • Toolbar:
  • Command: DVBD
 • Sau khi gọi lệnh, thực hiện theo trình tự:

  • Chọn nút để quét các mã địa vật có trong bản vẽ.
  • Chọn đường dẫn đến block và thiết lập tỷ lệ.
  • Chọn nút để vẽ các mã địa vật xuống bản vẽ.
Từ Khóa Nổi Bật
Chèn địa vật theo mã điểm
Chia Sẻ