adscivil logo
Loading...

Chèn cột lưới san nền

11/08/2022 16:17
714

TỔNG QUAN

 • Thực hiện lệnh này sẽ thêm mới 1 cột vào lưới san nền đã tạo trước đó.
 • Chỉ điểm vào bất kì 1 vị trí trong lưới thì sẽ được tạo thêm 1 cột tại vị trí đó

Lưới san nền trước khi chèn cột                                            Lưới san nền sau khi chèn cột

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
  • Menu : ADS_Level\Hiệu chỉnh lưới\Chèn cột
  • Toolbar :  
  • Command : LCC
 • Sau khi gọi lệnh, chỉ điểm tại vị trí muốn chèn thêm cột

- Chú ý:

 • Cột chèn thêm sẽ được chèn ngay sau vị trí kích chọn điểm chèn. Các cột sau đó sẽ bị đẩy tịnh tiến.
 • Kích thước cột chèn thêm bằng với kích thước cột mặc định khi tạo lưới.
Từ Khóa Nổi Bật
Thêm chèn cột lưới san nền
Chia Sẻ