adscivil logo
Loading...

Chèn cống dọc tuyến trên trắc ngang

07/09/2022 13:37
1768

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

     Menu: ADSCivil_Road \ Thiết kế trắc ngang \ Chèn cống dọc

     Toolbar :

     Command : CCDT 

     Sau khi gọi lệnh panel chính của chương trình xuất hiện hộp thoại:

     

     

  • Chọn tuyến hiện hành và giới hạn cọc. Sau đó khai báo chi tiết cống dọc nằm bên trái hoặc phải, cống hộp hoặc cống tròn. Cuối cùng khai báo kích thước cống và " Áp tự động" cho toàn bộ trắc ngang hoặc " Chọn TN" áp cho từng trắc ngang.

Lưu ý: Bình đồ và trắc dọc đã được thiết kế cao độ đáy cống dọc

     

Từ Khóa Nổi Bật
Chèn cống dọc tuyến
Chia Sẻ