adscivil logo
Loading...

Chèn cọc từ tệp số liệu

05/09/2022 13:26
1146

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN: 

Menu: ADSCivil Road / Cọc trên tuyến / Phát sinh cọc

Toolbar:

Command: PSC

  • Sau khi gọi lệnh chương trình hiện bảng: 

  • Để chèn cọc từ tệp tọa độ chọn sau đó chọn đến đường dẫn tệp và chọn Open để đồng ý mở tệp. Phần mềm sẽ tự động áp cọc từ tệp số liệu 
Từ Khóa Nổi Bật
Phát sinh cọc từ tệp rải cọc từ tệp chèn cọc
Chia Sẻ