adscivil logo
Loading...

Chế độ hiển thị

30/08/2022 10:58
1220
  • Quản lý hiển thị mô hình theo nhóm (Group)

  • Trong mỗi dự án, cách thức đơn giản nhất để quản lý là chia nhỏ dự án theo các hạng mục, mỗi hàng mục là các nhóm, nhóm con.
  • Phân chia các hạng mục thành cách nhóm cũng giống như việc chia các đối tượng vào các layer trong bản vẽ. Khi đó có thể bật/tắt các nhóm độc lập với nhau, dễ dàng quan sát chi tiết từng hạng mục hay một vài hạng mục với nhau.
  • Việc quản lý các nhóm được thực hiện tường minh trên cây dữ liệu của Group panel.

  • Dễ dàng bật, tắt từng đối tượng bằng cách đánh dấu vào ô check trước đối tượng đó.
  • Để bật, tắt nhóm đối tượng, đánh dấu vào ô check trước nhóm đó. Khi đó toàn bộ các đối tượng thuộc nhóm sẽ được bật hoặc tắt theo nhóm.
  • Minh họa dưới đây thể hiện cùng 1 dự án với 2 hiển thị cho trước và sau khi có công trình của cùng 1 dự án:

  • Hiển thị mô wireframe (mô hình khung dây)

 

Từ Khóa Nổi Bật
CHẾ ĐỘ HIỂN THỊ
Chia Sẻ