adscivil logo
Loading...

Cắm biển báo giao thông

17/08/2022 9:00
1765

Chèn biển báo giao thông

Gọi lệnh bằng 1 trong các cách:

  •  Command Line: BBGT
  •  Menu: Chọn ADS_RoadMarking\Thống kê vạch sơn theo loại vạch

Chương trình xuất hiện hộp thoại chèn biển báo như hình dưới

Bước 1: Chọn nhóm biển cần chèn bằng cách kích chọn nhóm

  •  Lúc này trên bảng chỉ còn hiển thị cácnhóm biển đã đánh dấu giúp cho việc tìmbiển cần chèn nhanh chóng hơn.
  •  Lựa chọn biển cần chèn (VD W201A)

Bước 2: Xác định vị trí chèn biển theo phương dọc tuyến và ngang tuyến

  •  Nhập khoảng dịch: là khoảng cách từ điểm chèn biển đến điểm kích chọn trên bản vẽ.

Tính năng này giúp việc cắm các biển báo  trước các vị trí cần báo hiệu được dễ  dàng. Ví dụ cần bố trí biển báo cách  100m trước khi bắt đầu vào đường cong, 50m trước khi đến vị trí nút,… thì người  dùng chỉ cần chọn vị trí tại vị trí bắt đầu đường cong hoặc vị trí bắt đầu vào nút  (các vị trí dễ dàng sử dụng truy bắt điểm)  sau đó nhập khoảng dịch lý trình về trước  mà không cần đo ngược lại để xác định vị  trí đặt biển

  •  Nhập khoảng cách tim (thường phụ thuộc vào trắc ngang thiết kế)

Bước 3: Chọn các tùy chọn khác

  •  Chèn lý trình: Có chèn/ không chèn lý trình biển báo trên bình đồ.
  •  Chèn mặt bằng biển: Có chèn/ không chèn mặt bằng biển báo trên bình đồ.
  •  Chèn ký hiệu biển báo: Có chèn/ không chèn ký hiệu biển báo trên bình đồ.
  •  Bám tuyến: Biển báo sẽ được thống kê hoặc không thống kê theo tuyến.

Bước 4: Chọn điểm chèn trên bản vẽ để chèn biển.

Kết quả thu được như hình dưới

Từ Khóa Nổi Bật
Cắm biển báo giao thông
Chia Sẻ