adscivil logo
Loading...

Cài đặt ADSCivil 2023 phiên bản khóa mạng

06/09/2022 15:04
3392

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN :

 • Tải phiên bản ADSCivil 2023 phiên bản khóa mạng tương ứng với nền Autocad đang sử dụng trên website ADSCIvil.vn

Chú ý : Phiên bản ADSCIvil 2023 có thể chạy trên các nền Autocad từ 2020 trở lên

 • Tiến hành cài đặt 
  1. Sau khi đã tải xong, kích đúp chuột trái vào file cài đặt ADSCivil

             2. Chọn ổ lưu bộ cài ADSCivil sau đó chọn NEXT

              3. Tiếp theo chọn INSTALL để tiến hành cài đặt 

               4. Với máy tính đã cài đặt Microsoft visual C++ hộp thoại thông báo sẽ hiển thị, chọn CLOSE

             5. Sau khi cài đặt xong sẽ có 4 biểu tượng hiển thị trên destop lần lượt:

 

   • Biểu tượng chạy phần mền ADSCivil

 

 

   • Biểu tượng đăng nhập tài khoản khóa mạng 
  •  
  •  
  •  
  •  
   • Biểu tượng VPV sử dụng để xây dựng mô hình 3D
  •  
  •  
  •  
  •  
   • Biểu tượng đường dẫn cài đặt đến nền Autocad

 

 

 

 

Từ Khóa Nổi Bật
Cài đặt ADSCivil 2023 phiên bản khóa mạng
Chia Sẻ