adscivil logo
Loading...

Bảng khối lượng taluy

06/09/2022 13:57
1217

TỔNG QUAN

  • Xuất ra chi tiết khối lượng đào đắp của taluy

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
    • Menu : ADS_Level\Taluy
    • Toolbar  :
    • Command : BKLTL
  • Sau khi gọi lệnh, chỉ điểm để chèn bảng khối lượng taluy trên bản vẽ.

 

Từ Khóa Nổi Bật
Bảng khối lượng taluy
Chia Sẻ