adscivil logo
Loading...

Bảng khối lượng ô lưới

06/09/2022 14:34
1134

TỔNG QUAN

  • Thể hiện chi tiết các thông số của lưới san nền sang phần mềm Excel

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Gọi lệnh bằng 1 trong các phương thức
    • Menu : ADS_Level\Lập bảng tổng hợp khối lượng
    • Toolbar :
    • Command : BKLOL
  • Sau khi gọi lệnh, sẽ hiện lên đường dẫn để bắt đầu lưu file khối lượng ô lưới sang Excel (.xls)

Bảng thống kê khối lượng san nền theo ô lưới

Từ Khóa Nổi Bật
Bảng khối lượng ô lưới
Chia Sẻ