adscivil logo
Loading...

Bảng cắm cong

12/08/2022 16:17
1530

TỔNG QUAN

  • Bảng cắm cong thống kê toàn bộ các tọa độ của các cọc trong đoạn cong theo hệ tọa độ vuông góc để thuận tiện cho việc cắm tuyến ngoài hiện trường.
  • Hệ tọa độ vuông góc được sử dụng là hệ tọa độ có gốc đặt tại điểm bắt đầu vào đoạn cong hoặc kết thúc đoạn cong (Chính là các cọc ND, NC đối với cong chuyển tiếp hoặc TD, TC đối với cong tròn)


TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

     Menu: ADSCivil_Road \ Bảng biểu \ Bảng cắm cong

    Toolbar:

    Command: BCC 

    Sau khi gọi lệnh chọn tuyến cần xuất bảng trên bản vẽ, sau đó chỉ điểm chèn bảng.

Từ Khóa Nổi Bật
bảng cắm cong
Chia Sẻ